Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o Registru plovila u akvakulturi

Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi donosi se sukladno članku 22. stavku 6. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17, 111/18 i 144/20). S obzirom da je Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/218 оd 6. veljače 2017. o registru ribarske flote Unije (SL L 34, 9.2.2017.) iz primjene isključila plovila za akvakulturu, člankom 22. Zakona o akvakulturi je propisano da sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi te da odobrenje za upis u Registar izdaje Ministarstvo. Odredbe ovoga Pravilnika propisuju sadržaj zahtjeva i odobrenja za upis u Registar plovila u akvakulturi te sadržaj Registra plovila u akvakulturi.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23827