Nastavak digitalizacije prikupljanja podataka u govedarstvu

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je informatički sustav za izravno povezivanje Jedinstvenog registra goveda sa sustavima koje koriste farme u svom poslovanju. Sustav omogućuje preuzimanje podataka o teljenjima i prometima goveda iz informatičkih sustava govedarskih farmi u Jedinstveni registar goveda. Dosadašnja praksa podrazumijevala je obavezan upis podataka u Jedinstveni registar goveda, a farme su uz to podatke upisivale i u informatičke sustave u kojima prate svoje poslovanje. Uključivanjem u novi sustav prestaje potreba za dvostrukim upisom istih podataka te je uzgajivačima goveda značajno olakšan i ubrzan posao na farmama.
 
Dostavljene podatke poljoprivrednici će uskoro moći vidjeti na linku ePosjednik koji će biti objavljen na portalu https://ePoljoprivreda.mps.hr. Na portalu je već dostupan Fitosanitarni informacijski sustav (FIS) putem kojeg obveznici izobrazbe samostalno mogu preuzeti potvrdu o završenoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida koja im je potrebna za kupovinu sredstava za zaštitu bilja, imaju uvid o kupljenim sredstvima za zaštitu bilja te o testiranju uređaja za primjenu pesticida. Putem portala ePoljoprivreda omogućen je pristup u Središnju lovnu evidenciju, Upisnik privatnih šumoposjednika, Upisnik kućnih ljubimaca, uvid u stanje potrošnje plavog dizela te se razvija Portal gospodarskog ribarstva.
 
Za sve detalje i prijavu za korištenje ove mogućnosti, uzgajivači goveda se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane: uprava.stocarstvo@mps.hr
 

Pisane vijesti