Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima donosi se jer je donesena Uredba komisije kojom se ukida Direktiva temeljem koje je donesen Pravilnik koji prestaje važiti. S obzirom na navedeno stručni nositelj provodi savjetovanje s javnošću u skraćenom trajanju od 5 dana. Europska Komisija donijela je Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2022/2404 оd 14. rujna 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za nadzore karantenskih štetnih organizama zaštićenih područja te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 92/70/EEZ, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine. Pravilnikom o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima (»Narodne novine«, br. 96/09., 34/10 i 62/13) preuzete su odredbe Direktive Komisije 92/70/EEZ od 30. srpnja 1992. kojom se propisuju podrobna pravila za obavljanje istraživanja u svrhu priznavanja zaštićenih područja u Zajednici. S obzirom na prethodno navedeno predmetni Pravilnik treba staviti izvan snage.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.12.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22957