Posebni savjetnici

U skladu sa Zakonom o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.
 
Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.
 
U Ministarstvu poljoprivrede za posebne savjetnike imenovani su:
  • Krunoslav Lukačić
  • dr.sc. Mario Bratulić i
  • Ivo Grgić

Na temelju članka 23. stavka 10. Zakona o Vladi podaci o posebnim savjetnicima objavljuju se na propisanom obrascu, u skladu s Odlukom Vlade o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta.

Obrazac o podacima o posebnom savjetniku