Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, u čijem je djelokrugu zaštita kulturnih dobara, izradilo Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro (dalje u tekstu: Program) u kojem je Ministarstvo poljoprivrede nadležno tijelo zaduženo za upravljanje, provedbu i praćenje provedbe Programa. Provedba Programa propisana je Pravilnikom o programu potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro. Prijedlog Pravilnika o programu potpora primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji koriste poljoprivredno zemljište zaštićeno kao kulturno dobro stavlja se na e-Savjetovanje na rok od 15 (petnaest) dana obzirom da su za provedbu Programa potpore osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Narodne novine“, broj 140/21) u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 HRK. Program će se provesti putem Javnog poziva koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.9.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21775