Savjetovanje s javnošću za Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. (Strateški plan) jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (Europski fond za jamstva u poljoprivredi - EFJP i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EPFRR). U okviru provedbe Strateškog plana predviđena je primjena alata i instrumenata zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) - izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije - za adresiranje potreba i prioriteta poljoprivrede i ruralnih područja u Hrvatskoj utvrđenih na temelju provedenih SWOT analiza (snage, slabosti, prilike i prijetnje) po specifičnim ciljevima ZPP-a, propisanim temeljnim uredbama nove, reformirane ZPP. S obzirom da Strateški plan sadrži više od 1.000 stranica te je struktura samog dokumenta razrađena na velikom broju razina i sadrži niz tabličnih prikaza, tehničke mogućnosti ne omogućavaju objavu cjelovitog dokumenta u word verziji te je isti objavljen pod Ostali dokumenti, gdje je učitano Obrazloženje ovakvog način objave te prilozi Strateškom planu. Iz prethodno navedenog razloga, objavljeni word dokument na e-Savjetovanju sadrži samo strukturu sadržaja Strateškog plana, te je komentare na Strateški plan moguće unijeti isključivo u objavljenom word dokumentu, na način da se pojedinačni komentar upisuje odabirom onog naslova/podnaslova/druge razine u okviru koje se nalazi tekst Strateškog plana na koji se odnosi taj komentar.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.9.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21577