savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o držanju pčela

Pravilnikom se propisuje način držanja pčela, prijevoz pčela, edukacija pčelara, minimalne međusobne udaljenosti i udaljenosti pčelinjaka od drugih objekata u prostoru, provedba pašnog reda, prikupljanje podataka o košnicama spremnim za prezimljavanje, prikupljanje podataka o proizvodnji, troškovima proizvodnje i cijenama meda, zaštita pčela te uvjeti koje moraju ispunjavati oplodne stanice za uzgoj sive pčele. Držanje pčela uz primjenu ovoga Pravilnika usmjereno je na osiguranje dobrobiti pčela, zaštite zdravlja pčela, sigurnost stanovnika u naseljenim mjestima, sigurnost prolaznika od uboda pčela te praćenje proizvodnje i cijena meda na tržištu.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21258