Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama

Ministarstvo poljoprivrede, kao stručni nositelj izrade Zakona o označavanju hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama, je provelo prethodnu procjenu učinka propisa i izradilo Obrazac prethodne procjene, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 44/17). Prema navedenom Zakonu o procjeni učinka propisa stručni nositelj dužan je u okviru Prethodne procjene provesti savjetovanje, objavom Obrasca prethodne procjene na portalu e- Savjetovanja, u trajanju od 15 dana. Istodobno, nakon objave stručni nositelj će Obrazac prethodne procjene dostaviti na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, za vrijeme trajanja savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21106