Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Program Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda provodi se u skladu s Nacionalnom strategijom za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023., čije su izmjene i dopune donesene na Sjednici Vlade RH od 29. srpnja 2021. godine https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2021/08/Nacionalna-strategija-skolska-shema-2017_2023.pdf) te u skladu s Pravilnikom o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“, broj 93/21 i 16/22). Budući da je riječ o programu financiranom iz EU izvora (Europski fond za jamstva u poljoprivedi), svrha donošenja navedenog akta dodatno je tehničko usklađivanje s izmjenama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2017/40 u dijelu koji se odnosi na uvjete za odabir podnositelja Zahtjeva za potporu (članak 6.) te obvezu uvođenja i provedbe postupka javne nabave prilikom odabira podnositelja u mjerama Prateće obrazovne mjere, Promocija te Praćenje i ocjenjivanje kao i poboljšanja provedbe programa temeljene na iskustvu u školskoj godini 2021./2022. Početak provedbe Školske sheme u školskoj godini 2022/2023 planiran je za 25. kolovoza 2022. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.7.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21073