Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o Žitaricama i proizvodima od žitarica

Pravilnikom o žitaricama i proizvodima od žitarica propisuju se opći zahtjevi kvalitete za žitarice namijenjene krajnjem potrošaču za neposrednu konzumaciju kao i proizvode od žitarica koji se stavljaju na tržište, a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, vrstu i količinu sastojaka te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja. Novim Pravilnikom definira se maksimalno dozvoljena razina soli u pecivima te nove razine za maksimalno dozvoljeni udio soli u kruhu, što je nastavak provedbe Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019., prema kojem je Ministarstvo poljoprivrede zaduženo za donošenje zakonodavnog okvira koji regulira udio soli u pojedinim kategorijama hrane. Pravilnikom se također definira pojam „svježi“ za nepretpakirane pekarske proizvode i jasnije se propisuju definicije određenih proizvoda (npr. tjestenina) u cilju ujednačene primjene i službene kontrole ove kategorije proizvoda te dodatni zahtjevi kvalitete za pojedine pekarske proizvode. Pretpakirani proizvodi od žitarica, označeni prema važećem Pravilniku o žitaricama i proizvodima od žitarica (Narodne novine, broj 81/16), moći će se stavljati na tržište još godinu dana nakon stupanja na snagu novog Pravilnika te se prodavati do iscrpljenja zaliha. Savjetovanje za ovaj Pravilnik je već provedeno 2020. godine međutim se provodi ponovno jer je proteklo dosta vremena od inicijalnog savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20698