Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o popisu iskrcajnih mjesta za plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru („Narodne novine“, br. 10/20, 145/20 i 112/21) utvrđen je popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. Sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/17 i 14/19) u pripremi je jedinstvena naredba kojom će se odrediti vrste ribolovnih alata i segmenti flote iz kojih se ostvareni ulov smije iskrcavati na samo određenim iskrcajnim mjestima. Kako bi se izbjeglo da se ista problematika regulira s više propisa, potrebno je provesti potrebna usklađivanja te je slijedom toga pripremljen Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom koji predviđa brisanje popisa iskrcajnih mjesta iz ovog podzakonskog akta.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.4.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20306