Naredba o mjerama za prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine

Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, iznimno od odredbi članka 32. stavka 1. alineje a) Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (u daljnjem tekstu: Uredba), odobrava se nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, koji nisu sukladni s uvjetima iz  članaka 6., 9., 10. i 14. Uredbe, bez prethodnog izdanog odobrenja o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca, iz Ukrajine na područje  Republike Hrvatske.

Detalje možete pogledati na poveznici.
 

Pisane vijesti