Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Pravilnikom se u skladu s člankom 2. stavkom 2. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi ("Narodne novine", br. 117/17. i 52/21.) propisuju - popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odnosno proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su prerađeni za upotrebu kao hrana s pomoću proizvoda navedenih u tom Prilogu, uključivo i sve proizvode obuhvaćene pojmom „hrana“ u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 31, 1.2.2002.), - popis pokvarljivih proizvoda u koje ubrajamo svježe voće, svježe povrće, jaja, svježe meso, svježa riba, sirovo mlijeko, svježe mlijeko, svježi sirevi, fermentirani mliječni proizvodi, kruh i svježi pekarski proizvodi, svježi kolači te ostali poljoprivredni i prehrambeni proizvodi koji zbog svoje prirode ili u fazi prerade u kojoj se nalaze postaju neprikladni za prodaju u roku od 30 dana nakon berbe, proizvodnje ili prerade te - popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda a to su mlijeko i mliječni proizvodi, svježe goveđe/teleće, svinjsko i meso peradi, jaja, svježe voće i povrće, brašno i kruh, šećer, biljna ulja u prehrani. Obzirom da je došlo do promjena u Prilogu I. Kombinirane nomenklature Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1832 od 12. listopada 2021. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (objavljeno u Službenom listu EU L385 29. listopada 2021.) koji se primjenjuje od 01. siječnja 2022., potrebno je uskladiti Prilog I. Pravilnika s promjenama koje su nastupile.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19889