Reagiranje na jučerašnje izjave predstavnika LEADER mreže Hrvatska

LEADER mreža Hrvatske organizirala je dana 24. studenoga 2016. godine u Osijeku tiskovnu konferenciju na kojoj je izneseno više neistinitih i za javnost obmanjujućih tvrdnji objavljenih u tiskanom izdanju Glasa Slavonije 25. studenoga 2016. godine.

Na organiziranoj tiskovnoj konferenciji LEADER mrežu Hrvatske predstavljali su:
g. Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatska
g. Ivica Samardžić, predsjednik LAG-a Barun Trenk
gđa. Ružica Vukovac, predsjednica LAG-a Slavonska ravnica
gđa. Katja Jajaš, odvjetnica LEADER mreže Hrvatska

Izjava da su „sve odluke, tj. dokumenti, vezane uz IPARD program koje su potpisivali bivši pomoćnik ministra poljoprivrede Mario Njavro, od 19. veljače do 10. lipnja 2016, i v.d. ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi (APPRRR) Ivan Macanić, od 11. ožujka do 10. lipnja 2016., ništavne jer nisu bili ovlašteni od Vlade RH za potpisivanje“ neistinita je i pokazuje nepoznavanje propisa Republike Hrvatske.

Naime, Mario Njavro još uvijek je pomoćnik ministra poljoprivrede jer pomoćnike ministra imenuje i razrješava dužnosti Vlada Republike Hrvatske. Njihov mandat ne prestaje u trenutku prestanka mandata ministra upravo zbog, među ostalim, kontinuiteta rada državne administracije. Nadalje, pomoćnik ministra ne mora dobiti posebno ovlaštenje Vlade Republike Hrvatske da bi obavljao povjerene mu poslove. No, bez obzira na tu činjenicu, po imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede Maria Njavre dodijeljene su mu i sve ovlasti za potpisivanje akata koji se odnose na IPARD (u veljači 2016.), te su o tome obaviještene sve nadležne nacionalne i EU institucije upravo zbog nesmetanog povlačenja sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i dovršetka korištenja pretpristupnog IPARD-a.\"

Vršitelj dužnosti ravnatelja agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ivan Macanić poslove ne obavlja temeljem ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske već odlukom Upravnog vijeća, temeljem Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Zakona.

Navod da „se postavlja pitanje što će biti s isplatama iz IPARD programa isplaćenima u tom razdoblju i hoće li ih RH morati vratiti u proračun EU te tko će za to biti odgovoran“nije utemeljen na istinitim činjenicama i obmanjuje ponajprije korisnike IPARD-a, ali i cjelokupnu javnost zbog gore navedenih činjenica.

Predsjednik LAG-a Barun Trenk g. Ivica Samardžić navodi da je „zbog administrativne pogreške Ministarstva poljoprivrede, a vezano uz podnošenje izvješća za 2015. godinu taj LAG stavljen na crnu listu Agencije za plaćanja u poljoprivredi čime mu je onemogućeno apliciranje za daljnje projekte vrijedne oko milijun eura i to do 2023.“ također je neistina. Naime, LAG Barun Trenk nije dostavio godišnje izvješće za 2015. godinu u propisanom roku, što je prema pravilima temelj za raskidanje ugovornih obveza. Kako se takvo postupanje LAG-a Barun Trenk može nazvati administrativnom pogreškom Ministarstva poljoprivrede?

Predsjednica LAG-a Slavonska Ravnica gđa. Ružica Vukovac navela je da „se novac EU namijenjen poljoprivrednicima ne može koristiti zbog administrativnih zapreka i zbog toga što poljoprivrednici, zbog administrativne greške nemaju nikakvu zaštitu, odnosno nemaju pravo žalbe“. Ta izjava također je netočna jer poljoprivrednici na odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imaju pravo korištenja pravnog lijeka, a osnovano je i Povjerenstvo za prigovore pri Ministarstvu poljoprivrede.

Ministar Tomislav Tolušić odlučan je u namjeri da se sve procedure povlačenja sredstava fondova EU pojednostave i prilagode našim prilikama uz poštivanje svih pravila zajedničkog zakonodavstva. No, neargumentirano blaćenje ugleda institucija Republike Hrvatske i samog pravnog poretka nedopustivo je i zaslužuje svaku osudu. Problemi se rješavaju argumentiranim dijalogom u za to predviđenom prostorno-vremenskom okviru.

Ovom prilikom podsjećamo da smo od prijavljenih 55 LAG-ova odobrili njih 54, koji u provedbi Programa ruralnog razvoja RH imaju ogroman značaj, budući da kroz realizaciju projekata navedenih u svojim Lokalnim razvojnim strategijama izravno sudjeluju u financiranju manjih projekata, osobito važnih za svoja područja. Za to ćemo im dodijeliti 441 milijun kuna potpore, a taj će novac LAG-ovi koristiti za provedbu projekata iz Lokalnih razvojnih strategija, čija je izrada također financirana sredstvima iz Programa ruralnog razvoja.

Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su važan oslonac stanovništvu ruralnih područja u osiguranju boljih životnih i radnih uvjeta na svojim područjima. One su pokretač ruralnog razvoja lokalne zajednice, naših naselja, općina i gradova. Zajednička poljoprivredna politika EU upravo LAG-ovima prepušta provedbu projekata ruralnog razvoja u svrhu revitalizacije sela i stvaranja novih radnih mjesta – jer ljudi s terena najbolje znaju kako upravljati poljoprivrednim resursima i pokrenuti razvoj na vlastitom području.Stranica