Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije

Sisačko-moslavačka županija izgubila je čak 18,5% stanovništva u zadnjih deset godina promatrajući podatke i promjenu između Popisa u 2011. godini i nedavno objavljenih podataka Popisa u 2021. godini. Primjetno je da je veći pad prisutan u općinama u odnosu na gradove. Sve jedinice lokalne samouprave zabilježile su pad broja stanovnika. Sukladno padu broja stanovnika u posljednjih deset godina kontinuirano opada i broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a samim time i poljoprivredna aktivnost na prostoru županije što rezultira trajno narušenom slikom ruralnog prostora. Osim toga, Sisačko-moslavačka županija u prosincu 2020. pretrpjela je tešku prirodnu nepogodu, razorni potres koji je, uz globalne probleme (pandemiju izazvanu virusom covid19 te posljedično rast cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju) dodatno narušio demografsku i poljoprivrednu sliku ovog prostora. Iako poljoprivrednu djelatnost Sisačko-moslavačke županije karakterizira nedovoljna kapitalna opremljenost, usitnjena gospodarstva, veliki broj neobrađenih poljoprivrednih površina te problemi vezani za neprimjeren pristup javnoj te poslovnoj infrastrukturi, ona je i dalje predstavlja značajan izvor prihoda za ruralno stanovništvo. Potporom u okviru ovog Programa omogućit će se olakšano gospodarenje poljoprivrednicima u okviru prethodno navedenih nepovoljnih uvjeta i potaknuti osnaživanje poljoprivrednog sektora Sisačko-moslavačke županije.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.2.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19754