Iz EU stiže 14 milijuna kuna za proizvode ribarstva i akvakulture – isplaćen prvi korisnik

Tvrtki  Sardina d.o.o. iz Postira isplaćeno je 2.863.804,47 kuna za ulaganje u pronalaženje novih tržišta i poboljšanje tržišnih uvjeta proizvodima malog utjecaja na okoliš čime se poboljšava zdravstvena, ekološka i okolišna kvaliteta proizvodnje i proizvoda. Sredstva su isplaćena u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ unutar Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine.

Kroz ovu mjeru mogu se dobiti potpore za aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Korisnici mjere mogu biti subjekti u ribarstvu, ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kroz ovu mjeru 17 korisnika dobit će ukupno 14,1 milijuna kuna kojima će, vjerujem, unaprijediti uvjete stavljanja na tržište povećanjem kvalitete i dodane vrijednosti te osigurati dobar plasman ribljih proizvoda na nova tržišta“, kazao je ministar Tolušić.Stranica