Subregionalni tehnički ured Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja otvorit će se u Splitu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak, 14. listopada 2021. godine, donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda o uspostavi Subregionalnog tehničkog ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) za jadransku subregiju u Splitu. Također, donesen je trogodišnji program potpore uzgajivačima ovaca i koza, vrijedan 7,5 milijuna kuna te je donesena Odluka o redefiniranju popisa iskrcajnih mjesta za ribarska plovila.

Glavni cilj GFCM-a je osigurati očuvanje i održivo iskorištavanje živih morskih resursa, kao i održivi razvoj akvakulture na Sredozemlju i u Crnom moru. Osnivanjem ovog ureda u Splitu jedinstvena je prilika za Hrvatsku potvrditi se kao ključan dionik ribarstva na Jadranu, kako u upravljačkom tako i znanstvenom smislu. Ministarstvo poljoprivrede u sklopu smještaja područnih jedinica Uprave ribarstva u Splitu stavit će dva opremljena i funkcionalna ureda na raspolaganje GFCM-u za rad. Osim Hrvatske u proceduri je uspostava Subregionalnih tehničkih ureda za središnje Sredozemlje u Tunisu.

Također, na današnjoj sjednici prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.  Za provedbu ovog Programa osigurana su sredstva u Državnom proračunu u iznosu od 2,5 milijuna kuna godišnje, odnosno 7,5 milijuna kuna tijekom cjelokupnog trogodišnjeg razdoblja. Cilj Programa je unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa u ovčarstvu i kozarstvu, povećanje broja uzgojno valjanih ovaca i koza, povećanje proizvodnosti u populacijama ovaca i koza, kao i poboljšavanje bitnih proizvodnih svojstava odnosno proizvodnje mlijeka i proizvodnje mesa, poticanje konkurentnosti ovčarske i kozarske proizvodnje te poboljšanje statusa uzgajivača.
 
Između ostalog, na sjednici Vlada RH donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, a kojom će se postojeće koordinate definirati kao privremene koordinate za iskrcaj na iskrcajnom mjestu br. 114 (Vela Luka), dok će Šipanska Luka i Suđurađ zbog geografske udaljenosti dobiti status iskrcajnog mjesta.

Pisane vijesti