Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i komunikacijski akcijski plana provedbe za razdoblje od 2022. do 2024.


U skladu s odredbama članka 7. stavka 1. i stavka 2. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka planiranja javnih politika izrađena je i donesena Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i komunikacijski akcijski plana provedbe za razdoblje od 2022. do 2024.

Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i komunikacijski akcijski plana provedbe za razdoblje od 2022. do 2024.