Javni poziv jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne samouprave za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana i oporavka otpornosti 2021. - 2026. reformske mjere C1.5.R2 Unaprjeđenje sustava za restrukturirane poljoprivrednog zemljišta i komasaciju

Tekst javnog poziva

Rok za iskazivanje interesa je za sudjelovanje u provedbi Nacionalnog plana oporavka 60 dana od objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.