Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine

U skladu s odredbama članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i članka 12. stavka 1. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine, čijim donošenjem je započeo postupak njegove izrade.