Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi

Prijedlog Pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi propisuje oblik i sadržaj obrazaca za dostavu statističkih podataka o akvakulturi od strane nositelja dozvole za akvakulturu na godišnjoj razini (očevidnik) te tijekom referentne kalendarske godine (mjesečni očevidnik), i to po tipovima uzgoja, kao i oblik i sadržaj očevidnika za OPG i izvještaja o broju zaposlenih koji se dostavljaju jednom godišnje. U dijelu godišnje dostave podataka prijedlog Pravilnika predviđa i zaseban obrazac očevidnika za druge vodene organizme, koji je namijenjen novim oblicima uzgoja (npr. uzgoj spužvi). Nadalje, prijedlog Pravilnika propisuje način ispunjavanja i dostave svih navedenih obrazaca, kao i način dostave podataka o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija. U odnosu na dosadašnji sustav prikupljanja podataka, najveća novina je uvođenje mjesečne dostave podataka putem mjesečnog očevidnika prilagođenog tipovima uzgoja, kako bi se omogućio kontinuiran i precizan uvid u proizvodni proces tijekom kalendarske godine, a time i recentno praćenje stanja i potreba tržišta, kao i učinkovit nadzor i kontrola. Prijedlogom Pravilnika predviđeno je da dostava mjesečnog očevidnika za školjkaše i toplovodne slatkovodne vrste započne po njegovu stupanju na snagu, dok se primjena mjesečne dostave podataka za preostale tipove uzgoja očekuje od sljedeće godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.10.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17475