Tehnikom sterilnih kukaca protiv sredozemne voćne muhe u dolini Neretve

Ovih dana HAPIH-ovi djelatnici nastavili su sa provođenjem intenzivnih aktivnosti SIT tehnike („tehnike sterilnih kukaca“), biološke mjere suzbijanja sredozemne voćne muhe, s ciljem  sprječavanja širenja jednog od najštetnijih kukaca svjetske poljoprivrede i očuvanja uzgoja agruma u dolini Neretve.

Naime, kako bi se postigla kontrola sredozemne voćne muhe u dolini Neretve, u Hrvatskoj se provodi Akcijski plan koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede za njeno suzbijanje. Takav Akcijski plan gotovo je jedinstven u Europi, a u svijetu se ističe po svojoj uspješnosti. Temeljem istog, suzbijanje sredozemne voćne muhe u dolini Neretve je: sustavno, znanstveno, stručno i plansko. Provodi se svake godine na čitavom području doline rijeke Neretve, a uključuje praćenje razvoja muhe, skupljanje i analizu tisuća plodova, označavanje lokaliteta, masovni ulov, ranu detekciju žarišta, komunikaciju s drugim službama i samim proizvođačima.

Ono što je najzanimljivije i tehnološki najnaprednije, suzbijanje tog štetnika uključuje i provedbu „tehnike sterilnih kukaca“. Ta tehnika sastoji se od ispuštanja u prirodu milijuna sterilnih mužjaka sredozemne voćne muhe. Sterilni mužjaci traže „divlje“ ženke, koje nakon parenja ne liježu jaja na voćne plodove, odnosno ne dolazi do razvoja potomstva. Tehnika sterilnih kukaca pionirski je započeta prije desetak godina. U Hrvatskoj, ta tehnika izvrsno se upotpunjuje s drugim mjerama.

Ove godine, tako je prijem, razvoj i ispuštanje sterilnih jedinki započeto u travnju i svibnju, a nastavljeno je ovih dana, u količini od 16 milijuna sterilnih mužjaka tjedno. Ovisno o klimatskim uvjetima koji će vladati, plan je da se ispuštanje nastavi do polovice studenog.
Poljoprivrednici u dolini Neretve zasigurno su najbolji svjedoci učinkovitosti ove tehnike, jer u posljednjih desetak godina šteta od sredozemne voćne muhe gotovo da nije bilo.

Važno je istaknuti kako bez efikasnih mjera kontrole, sredozemna voćna muha pričinjavala bi izravnu veliku materijalnu štetu koja se procjenjuje na više milijuna kuna godišnje. Uz to, prisutnost tog štetnika povećalo bi troškove proizvodnje agruma i drugog voća za svakog poljoprivrednika, koji bi bio prinuđen svoje nasade tretirati insekticidima ako bi želio uspješno proizvoditi. Uz velike ekonomske štete, šteta za okoliš bila bi nemjerljiva. Naime, poznato je kako je dolina Neretve ekološki osjetljivo područje, bogato vodenim površinama i rezervatima te kao takvo vrlo ranjivo na onečišćenja stranim tvarima. U takvom jedinstvenom okolišu masovna primjena insekticida svakako nije poželjna. Iako važan,  SIT tehnika je jedan od alata u suzbijanju ovog štetnika, no očekivani rezultati se mogu ostvariti jedino kroz objedinjeno djelovanje i suradnju svih dionika provedbe, od operativne preko upravljačke razine te osiguranjem funkcioniranja svih Akcijskim planom predviđenih Mjera i Aktivnosti.

Suzbijanje sredozemne voćne muhe u potpunosti je financirano od strane Republike Hrvatske. Lokalno stanovništvo i poljoprivrednici podržavaju provedbu ovih aktivnosti, što potvrđuje i ovogodišnja Zahvalnica Grada Opuzena djelatnicima HAPIH-ovog Odjela za istraživanje i primjenu SIT tehnike, za izniman doprinosom neretvanskom kraju.

Pisane vijesti