Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila

U Narodnim novinama broj 78/21 od 09. srpnja 2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila.

Pravilnikom se mijenja u članku 5. stavak 1. na način da se rok za izdavanje Potvrde za registraciju pčelarskih vozila pčelarima od strane Hrvatskog pčelarskog saveza mijenja iz 48 sati u 7 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
 
Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_78_1454.html

Pisane vijesti