Produljuje se rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva do 28. lipnja

Zbog uvođenja novih vrsta potpora u IAKS mjerama 10 i 14 produljuje se rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva do 28. lipnja 2021. godine. Sukladno tome produljuje se rok za izmjene ili dopune već podnesenih jedinstvenih zahtjeva do 13. srpnja 2021. te rok za zakašnjele zahtjeve do 23. srpnja 2021., kao i rok za dostavu potrebne dokumentacije u pojedinim mjerama. Ovaj tjedan stupit će na snagu izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu, kojim se uvode uvećane i nove vrste potpora u Mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene te Mjeri 14 Dobrobit životinja.

Navedenim izmjenama i dopunama u Mjeru 10 uvodi se novi tip operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama, koja je vrijedna 92 milijuna kuna, a za tipove operacija 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca i 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira povećavaju se postojeći iznosi potpore.

U Mjeru 14 kod kategorije životinja krmače i nazimice uvodi se potpora za Poboljšanu skrb u prasilištu te Smanjenje toplinskog stresa u ljetnim mjesecima pojačanim protokom zraka ili raspršivanjem vodom. Dodatno, za dobrobit životinja u kozarstvu i u ovčarstvu uvedeno je novo područje Poboljšana hranidba te je uvedena diferencirana potpora za koze i ovce u proizvodnji mlijeka te mesa.

Povećani su iznosi potpore za pojedine zahtjeve dobrobiti životinja u svim tipovima operacija. Kod odbijene prasadi, tovnih svinja, brojlera i purana potpora će se izračunavati uvažavajući turnusni karakter proizvodnje.
 
Tako će potpore iz EU fondova za dobrobit životinja biti za ovu godinu povećane za 130 milijuna kuna, pri čemu će prosječni iznos potpore za dobrobit u govedarstvu biti povećan 187%, u svinjogojstvu 235%, u peradarstvu 188%, u kozarstvu 125% te u ovčarstvu 127%.
 

Pisane vijesti