Prijava štete od divljači u prometu

Oštećene osobe odštetni zahtjev podnose s pripadajućom dokumentacijom izravno prema osiguratelju EUROHERC osiguranje d.d.:
 
• Osobno, dolaskom na lokaciju ureda za prijavu šteta (popis ureda može se pronaći na adresi: www.euroherc.hr/kontakt)
• Poštom, slanjem na adresu: EUROHERC osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10 000 Zagreb.
• Elektroničkim putem, slanjem popunjenog obrasca prijave štete na adresu: stete.zg@euroherc.hr