U e-savjetovanju Nacrt Natječaja za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Nacrt Natječaj za provedbu za mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u postupku je elektronskog savjetovanja te otvoreno za komentare javnosti do 30. lipnja 2021. godine. Predviđen ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 140 milijuna kuna.

Predviđeni rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva trajat će od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ ima za svrhu potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.
 
Ministarstvo poljoprivrede unatrag nekoliko godina u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. provodi podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka kojom se poljoprivrednicima nadoknađuje godišnji trošak premije osiguranja u iznosu od 70% ugovorene premije, do maksimalno 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Potpora se može ostvariti za police osiguranja koje pokrivaju štete koje su nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika, i to nepovoljnih klimatskih prilika (tuča, mraz, požar….) u biljnoj proizvodnji ili bolesti životinja u stočarskoj proizvodnji.

Zatražena potpora putem spomenute podmjere 17.1. bilježi kontinuirani rast od 2016. godine, kada je iznosila 31 milijun kuna. Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zatražena potpora za 2020. godinu nakon provedene administrativne obrade iznosi 146,6 milijuna kuna, pri čemu je do sada poljoprivrednicima u sklopu podmjere 17.1. isplaćena potpora u vrijednosti većoj od 419 milijuna kuna.

E-savjetovanje je dostupno na poveznici.

Pisane vijesti