Objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine

U Narodnim novinama broj 39/21 od 14. travnja 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine. Pravilnikom se propisuje provedba Programa potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-04/81, URBROJ: 50301-05/14-21-3 od 1. travnja 2021. godine.


Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) pismenim putem na obrascu zahtjeva za potporu.

Podnositelji su uz zahtjev obvezni priložiti potpisanu Izjavu propisanu Pravilnikom. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave biti će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije.

Nakon popunjavanja zahtjeva isti je potrebno ispisati, ovjeriti i zajedno sa potpisanom izjavom dostaviti Agenciji preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, u razdoblju od 15. do 30. travnja 2021. godine za prvu godinu provedbe Programa.

Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_39_784.html.

Pisane vijesti