Obavijest o roku predaje obračuna OKFŠ naknade za 2020. godinu


Zbog posebnih okolnosti pandemije bolesti COVID-19, obračun OKFŠ naknade za 2020. godinu dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 30. lipnja 2021.