Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine donose se u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Slijedom prilagodbi, koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19, Europska Komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. U cilju primjene novih mjera donesene su dvije Izmjene i dopune nacionalnog programa tijekom 2020. godine kojima su provedene interventne mjere u sklopu Nacionalnog programa pomoći sektoru vina. Uredbama donesenim u 2021 godini otvorila se mogućnost za produljenje trajanja interventnih mjera te za povećane doprinose po postojećim mjerama i u 2021. godini. Izmjene i dopune Nacionalnog programa potrebno je donijeti kako bi se kako bi se omogućila provedba kriznih mjera i sredstvima iz Vinske omotnice pomoglo sektoru koji je teško pogođen krizom izazvanom pandemijom bolesti COVID – 19.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16150