Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima, a u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture i prethodnog odobrenja od strane Europske komisije. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice/dozvole za akvakulturu zbog šteta i/ili izgubljene dobiti koje trpe od ptica i raznih životinja koje stalno ili povremeno obitavaju na šaranskim ribnjacima. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. Pravilnika, a najviši iznos koji se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima koju donosi ministrica poljoprivrede.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.3.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15978