Savjetovanje s javnošću na nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane izradila je nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom. Pravilnik je prvenstveno izrađen s ciljem produženja roka za odobravanje postojećih sabirališta mlijeka, odnosno obveza odobravanja istih odgođena je s 1.1.2021. na 1.1.2022. Stručno povjerenstvo je doradilo i određene druge članke za koje je smatralo potrebnim da ih treba doraditi. Napominjemo kako je Pravilnik bio upućen na mišljenje svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu MINPOLJ, a dodatno je upućen Ministarstvu zdravstva na suglasnost (sukladno Zakonu o hrani). S ciljem pravovremene objave u Narodnim novinama i stupanja na snagu Pravilnika (s početkom 2021. godine) potrebno je pokrenuti skraćeni postupak e-savjetovanja (15 dana).

Savjetovanje je otvoreno do: 30.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15674