Nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu

Trenutno je na snazi „Pravilnik o klanju životinja namijenjenih potrošnji u kućanstvu („Narodne novine“, broj 85/14) iz 2014. godine. Navedenim Pravilnikom dozvoljava se klanje životinja (svinje, ovce, koze, perad, kunići/zečevi i uzgojena divljač) izvan klaonice ukoliko je meso tih životinja namijenjeno potrošnji u kućanstvu. Broj životinja koje je moguće zaklati za vlastite potrebe – nije ograničen postojećim Pravilnikom. Izrađen je novi nacrt prijedloga Pravilnika o klanju životinja namijenjenih potrošnji u vlastitom kućanstvu, u okviru kojega se predlaže ograničavanje na ukupno 15 životinja godišnje (vrsta: svinje, ovce, koze i životinjske vrste s popisa divljači koje ne žive slobodno u prirodi) koje se mogu zaklati za vlastite potrebe. Ova odredba ne odnosi se na perad, kuniće i zečeve. Predloženo je da Pravilnik stupi na snagu s 1. siječnja 2022. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15718