Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je poljoprivredne proizvodnje, te je prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom. Kvalitetno sjeme i sadni materijal jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno i isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se nalazi na tržištu mora biti u takvom stanju da proizvođači imaju najbolju garanciju identiteta materijala te da će biljke koje se dobiju njihovom sjetvom odnosno sadnjom pokazivati karakteristike po kojima su prepoznatljive. Glavni cilj Zakona o sjemenu je urediti proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, odrediti nadležnost pojedinih tijela u poslovima i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, inspekcijski nadzor kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva. Sustav proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala propisan je direktivama Europske unije, tzv. marketinškim direktivama, koje se temelje na međunarodnim protokolima kako bi se osiguralo da je proizvodnja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, umnažanje i stavljanje na tržište ujednačena odnosno standardizirana u svim državama.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15413