Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini detaljnije se propisuju obveze korisnika utvrđenih u točki 5. Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini za mjere 1., 2., 3. i 4. u dijelu koji se odnosi na djelokrug Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Svrha donošenja ovih izmjena i dopune je detaljnije propisivanje pravnog okvira nužnog za povećanje učinkovitosti provedbe Programa i pružanja pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su pogođeni posljedicama krize uzrokovanom COVID-19.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15380