Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama radi pandemije virusa COVID-19. Naime, radi se o privremenoj obustavi koja ne predstavlja prostorno-vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova proglašeno na temelju Zakona o morskom ribarstvu te nije obavezna za korisnike koji neće sudjelovati u provedbi ovoga Pravilnika. Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 31 dan, odnosno 1. prosinca 2020. - 00:00 – 31. prosinca 2020. 00:00. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga II. Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15283