Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Školske sheme (Narodne novine, br. 98/19 i 99/20) donosi se kao dokument kojim se u prijelaznom razdoblju, do donošenja izmjena Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme za razdoblje od 2017. do 2023., postojeći programski okvir Školske sheme nastoji dodatno uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, a ujedno se nastoji i poboljšati sama provedba Školske sheme. Osim izmjena korektivnoga karaktera vezanih uz rokove za iskaz interesa osnivača i dobavljača, jasnijeg definiranja proizvoda prihvatljivih za nabavu i distribuciju s obzirom na njihovu dosadašnju razinu potražnje od strane škola, najznačajnija novost koju donosi Pravilnik odnosi se sadržaj novoga članka 12.a.: „Cijene prihvatljivih proizvoda koji se isporučuju u okviru školske sheme“. Uvrštavanje navedenoga članka posljedica je potrebe da se u provedbu Školske sheme u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EU) br. 39/2017 uvedu mehanizmi kontrole sa svrhom zaštite financijskih interesa EU te da se ujedno racionalizira utrošak financijskih sredstava kroz kontrolu prihvatljivosti cijena proizvoda koji se distribuiraju u škole. Nakon prve izmjene i dopune pravilnika početkom rujna (Narodne novine, broj 99/20), u skladu s dodatnim zahtjevima Komisije, potrebno je i dodatno uskladiti metodu izračuna za utvrđivanje prihvatljivosti i opravdanosti troškova, što je ujedno i razlog donošenja ove izmjene i dopune.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.10.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14967