ZOI Goranski medun – u postupku registracije

Izmijenjena Specifikacija proizvoda
Prilozi

Podnositelj zahtjeva: Udruga proizvođača meduna, Mlinari 5, 51 326 Vrbovsko

Plan kontrole za proizvod „Goranski medun“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 10. lipnja 2021. godine (KLASA: 310-26/21-01/44, URBROJ: 525-14/1268-21-2).
 
Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda:
Bureau Veritas Croatia d.o.o.
Ciottina 17A
51 000 Rijeka