Uzgojnim udruženjima 1.900.000,00 kuna za 2020. godinu – Vlada usvojila Program potpore

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i prihvaćanjem njene pravne stečevine, uzgojnim udruženjima pridaje se veći značaj u provedbi uzgojnih programa. U pripremnom razdoblju za ulazak u članstvo Europske unije, započeta je prilagodba postojećih uzgojnih udruženja, ali i osnivanje novih, koja postaju nositelji uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. U 2019. i 2020. godini je provedeno usklađivanje uzgojnih udruženja sa novom zakonskom regulativom, te status priznate uzgojne pravne osobe ostvarilo 22 uzgojnih udruženja i 2 uzgojne organizacije.
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 25.06.2020. godine donijela je Odluku o donošenju Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu kojim se nastavlja kontinuirana potpora uzgojnim udruženjima, te je predviđeni iznos sredstava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za sufinanciranja rada uzgojnih udruženja u odnosu na 2018. godinu povećan za gotovo 2,5 puta i iznosi 1.900.000,00 kuna.

Donošenjem Programa potpore radu uzgojnih udruženja u području stočarstva za 2020. godinu Ministarstvo poljoprivrede nastavlja podupiranje uzgojnih udruženja sa ciljem unaprjeđenja uzgojnih programa i učinkovitije provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacija stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. S druge strane, sa stajališta izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja očekivani rezultat Programa je unaprjeđenje uzgojnih programa metodama koje osiguravaju učinkovitije očuvanje izvornih genotipova i genetske varijabilnosti u populacijama izvornih pasmina domaćih životinja. Očekivani rezultat programa je i administrativno jačanje uzgojnih udruženja u provedbi uzgojnih programa.
 
Ciljevi Programa će se ostvariti sufinanciranjem mjera:
  1. administrativni troškovi uvođenja i vođenja matičnih knjiga
  2. troškovi ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili prinosa stoke, uz iznimku provjera koje provodi vlasnik stoke kao i rutinskih provjera kakvoće mlijeka
  3. troškovi edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa
  4. sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno - selekcijskog rada u stočarstvu


Pisane vijesti