Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravilnikom se mijenjaju i dopunjuju odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, a kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Dakle, ovaj dokument sadrži određene izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika kojima su odredbe usklađene i unaprjeđene prema partnerskim konzultacijama sa relevantnim dionicima, u skladu sa praksom i iskustvom stečenim tijekom dosadašnje provedbe Pravilnika, a sadrže dodatna pojašnjenja u dijelovima vezanima uz postupke i obveze u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 20.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14353