Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina od 2019. -2023. donose se u skladu sa izmjenama EU zakonodavstva. Obzirom na velike poremećaje na tržištu uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, a posebno pad potrošnje vina uslijed zatvaranja segmenta tržišta turizma i ugostiteljstva, potrošnja vina u Republici Hrvatskoj je u znatnom padu. U takvim okolnostima ograničene potražnje nužno je određenim mjerama smanjiti raspoloživu ponudu vina na tržištu u cilju osiguranja stabilnosti tržišta i cijena te sprječavanja stvaranja zaliha vina. Europska komisija je slijedom takvog tržišnog poremećaja usvojila mjere pomoći proizvođačima vina zbog pandemije bolesti COVID-19 donošenjem novih Uredbi. Ovim uredbama otvorna je mogućnost izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine te se omogućuje promjena ciljeva projekata i prijevremeno zatvaranje ako se zbog situacije s COVID 19 projekt ne može završiti te je omogućeno uvođenje interventnih mjera u vidu povećanja intenziteta potpore u mjerama Ulaganja sa 50% na 60% i Restrukturiranje i konverzija vinograda sa 70% na 80%. Uvode se dvije nove krizne mjere: 1. Destilacija vina u kriznim slučajevima i 2. Potpora za krizno skladištenje vina. Obzirom da je riječ o izvanrednim mjerama Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine poslan je regionalnim organizacijama vinara u žurnu proceduru na mišljenje te je sveobuhvatno iskomunicirano sa udrugama proizvođača vina pri HGK čiji su prijedlozi uneseni u nacrt Prijedloga Nacionalnog programa.

Savjetovanje je otvoreno do: 8.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14321