Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II.2./II.3./II.4. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su poduzeća u području akvakulture koji ostvaruju pravo na potporu s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti, zaštite i obnove vodne bioraznolikosti, diversifikacije prihoda te promocije resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Predmet potpore su aktivnosti koje uključuju ulaganja u povećanje u proizvodnji i/ili osuvremenjivanje postojećih poduzeća u akvakulturi ili izgradnju novih. U odnosu na pravilnike koji su se primjenjivali za prethodno provedene natječaje u okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14298