Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Toplokrvne pasmine konja i konjički sport u Republici Hrvatskoj podupiru se Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine, a koji je izradilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Programom se potiče 10 pasmina toplokrvnih konja čije se matične knjige vode u Republici Hrvatskoj, kao i organizacija konjičkih sportskih natjecanja koja se održavaju prema pravilima nacionalnih krovnih udruženja sukladno međunarodnim pravilima natjecanja. Program je usmjeren u potpore za rasplodne kobile i pastuhe, kao i organizatore konjičkih natjecanja.
 
Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja
Izmjene i dopune Nacionalnog programa poticanja toplokrvnih pasmina 2018.


Pisane vijesti