Održana radionica o ilegalnoj trgovini kućnim ljubimcima

Pod Hrvatskim predsjedavanjem Vijećem Europske unije u organizaciji Eurogroup for animals i članova Hrvatskog predsjedništva Europskom unijom iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede, 21. travnja 2020. godine održana je radionica naziva „Ilegalna trgovina kućnim ljubimcima: Igra je završena“.
Radionica je održana on line zbog trenutne situacije po pitanju SARS-CoV-2 infekcije u ljudi. Glavni cilj radionice je ukazivanje na problematiku internetske trgovine kućnim ljubimcima, pri kojoj je često ugroženo zdravlje i dobrobit životinja kao i javno zdravlje te zaštita tržišta i potrošača od prijevara pri internetskoj prodaji kućnih ljubimaca, a u konačnici i zaštita okoliša.

Na radionici je sudjelovalo gotovo 100 sudionika i 25 govornika iz organizacija za zaštitu životinja, nacionalnih nadležnih tijela država članica, institucija Europske unije, znanstvene zajednice i privatnog sektora odnosno kupaca iz država članica Europske unije, Velike Britanije, Švicarske i Norveške.

Na radionici je prepoznato da je internetska trgovina omogućila znatan porast prodaje kućnih ljubimaca u državama članicama Europske unije pri čemu se veliki broj životinja prodaje iz neregistriranih uzgoja, s lažnim dokumentima o podrijetlu i zdravlju životinja, a životinje se do krajnjeg kupca dopremaju ilegalnim putevima, često premlade i bolesne, što izaziva kako velike troškove za liječenje životinja tako i uginuća životinja.

Jedan od zaključaka je da je potrebno osigurati obvezno označavanje i registraciju kućnih ljubimaca u svim državama članicama Europske unije te međusobno povezivanje baza podataka o označenim životinjama, čime se prilikom prodaje životinja osigurava i poboljšava njihova sljedivost te time čuva kako njihovo zdravlje i dobrobit tako i zdravlje ljudi.

U Hrvatskoj je označavanje pasa mikročipom obvezno te se provodi u skladu s propisima iz područja veterinarstva, a podaci o označenim psima, mačkama i vreticama vode se u Upisniku kućnih ljubimaca i već je sada moguće osigurati njihovu sljedivost i utvrditi podrijetlo životinja, te Hrvatska podržava navedenu incijativu u svim državama članicama Europske unije.

Nadalje, zaključeno je da je na razini Europske unije potrebno razviti jasne i obvezujuće uvjete za oglašavanje i internetsku prodaju kućnih ljubimaca te da životinje moraju potjecati iz registriranih uzgoja, o čemu je potrebno razvijati svijest kupaca i javnosti, što Hrvatska podržava. Naime, Hrvatska je već uvela obveznu objavu mikročipa psa i majke psa pri internetskoj prodaji pasa, kao i obveznu registraciju svih uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodajia, na temelju čega je omogućena i sljedivost provođenja propisanih mjera za zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja.

Također je prepoznato da tematika internetske prodaje kućnih ljubimaca treba biti obuhvaćena i uključena u postupak revizije Direktive o elektroničkoj trgovini i Zakona o digitalnim uslugama čime se značajno doprinosi razvijanju alata kojima se omogućavaju učinkovitije kontrole internetske prodaje životinja.

U konačnici, potrebno je naglasiti da se pri ilegalnoj prodaji kućnih ljubimaca izbjegava plaćanje poreza te se i time, osim drugih prijevarnih radnji vezano za certificiranje zdravlja i podrijetla životinja, utječe na zajedničko tržište Europske unije.

Brošura Illegal pet trade with Croatian Presidency

Pisane vijesti