Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika prenose se odredbe Provedbene Direktive Komisije 2019/1985  оd 28. studenoga 2019. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća. U navedenom Pravilniku ažuriraju se popisi tehničkih protokola Ureda Zajednice za zaštitu novih sorti (CPVO) i popisi tehničkih vodiča Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti  (UPOV) za provođenje testiranja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih sorti u svrhu priznavanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13967