OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - Izdavanje propusnica za OPG i sezonske radnike

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Zahtjev za izdavanje Propusnica i dalje se podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice
Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice se i dalje mogu dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnim uredima Ministarstva poljoprivrede.

Novosti u izdavanju propusnica su:
  • OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede.
  • Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva.
  • Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem Propusnice za sezonske radnike na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje Propusnica obratiti službenicima Ministarstva poljoprivrede po županijama, kontakte možete pronaći na sljedećem linku.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ovo se odnosi na fizičke osobe koje se bave nekom od poljoprivrednih aktivnosti, a nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara:
  • Evidencija posjednika domaćih životinja (IKG),
  • Upisnik poljoprivrednika (MIBPG) i/ili
  • Evidencija pčelara i pčelinjaka (evidencija Hrvatskog pčelarskog saveza).

Sve izdane Propusnice vrijede do njihovog isteka. Sustav e-građani koristit će se za provjeru izdanih Propusnica.

E-Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede ne sadrže QR kod, ali Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede su dogovorili način izdavanja e-Propusnica od strane Ministarstva poljoprivrede i način unosa podataka u sustav e-Propusnice.

Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede sadrže OIB osobe kojoj je propusnica izdana i to je glavni identifikator valjanosti propusnice.

Sukladno navedenom valjanost propusnica izdanih od strane Ministarstva poljoprivrede provjerava se očitanjem OIB-a.

UPUTA za kretanje vozača teretnih vozila u tuzemnom i međunarodnom transportu

Pisane vijesti