Ministarstvo poljoprivrede povećalo sredstava za financiranje projekata – 360 milijuna kuna više za poljoprivredu i šumarstvo

Zbog velike zainteresiranosti poljoprivrednika i šumoposjednika za razvoj i modernizaciju poslovanja, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o povećanju alokacije u okviru mjera 4, 6 i 8 Programa ruralnog razvoja RH za ukupno 360,6 milijuna kuna. 
Razlog ovom povećanju su dobro pripremljeni projekti koji su zadovoljili uvjete natječaja, a za koje je početna alokacija bila nedostatna. Dodatna sredstva preusmjerena su iz korisnicima manje zanimljivih mjera Programa, pritom vodeći računa da se ne narušavaju prioriteti i fokus područja koja su zadana na razini Europske unije.

„Kako bi sva raspoloživa sredstva iz ovog financijskog razdoblja Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., stavili u funkciju razvoja proizvodnje  naših poljoprivrednika, mikro, malih i velikih gospodarstava te šumoposjednika i udruga usmjerenih na zaštitu okoliša i prirode, donijeli smo odluku o povećanju financijskih sredstava za završene natječaje. Smatram važnim da dobro pripremljeni projekti budu financirani što prije, da ne čekaju buduće natječaje, nove prijave i slično“ izjavila je ministrica Vučković te dodala „Želja nam je iskoristiti javna sredstva za ruralni razvoj kako bi se usmjerila povećana privatna ulaganja u osnovne i primijenjene istraživačke aktivnosti, uveli novi proizvodi, tehnologija i rješenja te olakšala suradnja između manjih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i kupaca u proizvodnji, preradi i stavljanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržište, sve u skladu s ciljevima strateške vizije poljoprivrede koju smo predstavili prošli tjedan.“
 
POVEĆANJE ALOKACIJE PO OPERACIJAMA:
 
6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – 130,3 milijuna kuna više
  • financirat će se ukupno 4.250 projekata sa 474,3 mil.kn

Svrha natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenju članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu te ostvarivanju dovoljno prihoda za dostojanstven život te ostanak na ruralnom području.
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. To uključuje: OPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva  - ukupno 96 milijuna kuna više
  •  Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru voća i povrća – 36 milijuna kuna više
ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima
  •  Mikro, malim i srednjim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 36 milijuna kuna više
ukupno 156 milijuna kuna potpore projektima
  •  Velikim gospodarstvima u sektoru stočarstva i peradarstva – 24 milijuna kuna više
ukupno 104 milijuna kuna potpore projektima
 
Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva i peradarstva.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima.
 
4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ – 34 milijuna kuna više
  • ukupno 134 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika; proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima
 
8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” – 70 milijuna kuna više
  • ukupno 100 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. 
Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH; udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode; druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.
 
8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ – 30,3 milijuna kuna više
  • ukupno 100,3 milijuna kuna potpore projektima

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.
Korisnici: šumoposjednici; udruge šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. 
 
Tablica 1. Ukupno povećanje alokacija za sve tipove operacija i očekivani broj korisnika
 
Natječaj Početna alokacija natječaja (kn) Povećanje alokacije (kn) Nova alokacija
4.1.1 SiP MMS 120.000.000,00 36.000.000,00 156.000.000,00
4.1.1 SiP Veliki 80.000.000,00 24.000.000,00 104.000.000,00
4.1.1 ViP MMS 120.000.000,00 36.000.000,00 156.000.000,00
4.1.2 100.000.000,00 34.000.000,00 134.000.000,00
6.3.1 344.000.000,00 130.300.000,00 474.300.000,00
8.5.2 30.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00
8.6.1 70.000.000,00 30.300.000,00 100.300.000,00
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Pisane vijesti