Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije („Narodne novine broj“, 137/2013 i 82/2014)

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/1206 оd 12. srpnja 2019. o izmjeni dijela 1. Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu certifikata o zdravlju životinja za trgovinu psima, mačkama i pitomim vreticama (SL L 190, 16.7.2019.)

Savjetovanje je otvoreno do: 21.11.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12528