Šumarstvo

 • Zakon o šumama - NN 68/18 i NN 115/18
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova - NN 108/06
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti - NN 69/07
 • Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 50/18
 • Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 61/16
 • Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina - NN 133/07 i 9/11
 • Pravilnik o uređivanju šuma - NN 79/15 i 97/18
 • Pravilnik o čuvanju šuma - NN 28/15
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa - NN 53/06 i 137/08
 • Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu - NN 17/15
 • Pravilnik o Upisniku šumoposjednika - NN 137/14
 • Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno - NN 16/15
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika - NN 135/14
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama - NN 22/1593/15 i 46/18
 • Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma  - NN 19/15
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu - NN 72/16
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora  - NN 142/12
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije - NN 74/07 i 15/15
 • Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava - NN 76/13 i 122/14
 • Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima - NN 75/13150/14 i 21/17
 • Šumsko-odštetni cjenik - NN 37/15
 • Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu - NN 75/0961/1156/13 i 14/14
 • Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća - NN 13/15
 • Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal - NN 60/13
 • Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata - NN 60/13
 • Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti - NN 60/13 i 46/15
 • Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala - NN 60/13
 • Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal  - NN 68/13 i 21/17
 • Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća - NN 147/1196/12115/14 i 114/15
 • Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi - NN 91/09 i 21/17
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran" - NN 4/11
 • Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala - NN 4/1158/11 i 21/17
 • Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal - NN 4/11 i 60/13
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata - NN 4/11 i 21/17
 • Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora - NN 4/11
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe - NN 4/1142/11 i 21/17
 • Popis šumskih svojti - NN 4/11
 • Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji - NN 15/18 i NN 111/18
 • Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi - NN 15/18
 • Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji - NN 111/18
 • Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji - NN 111/18
 • Zakon o izmjenama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji - NN 111/18
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji - NN 33/19
 • Pravilnik o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati - NN 16/19
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji - NN 50/19
 • Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava - NN 54/19
 • Uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 55/19
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 87/19