Delegirana tijela

1. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Ulica Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split
Odjel za certifikaciju proizvoda, Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 14. ožujka 2022. godine (KLASA: UP/I-310-26/22-01/10; URBROJ: 525-14/0816-22-2) do 14. ožujka 2027. godine


2. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od 8. rujna 2023. godine (KLASA: UP/I-310-26/23-01/20; URBROJ: 525-13/896-23-2) do 3. rujna 2028. godine
Sektor certifikacije sustava, ustanova za potvrđivanje proizvoda
Vrbik 8a, 10 000 Zagreb
Obala kneza Branimira 16, 21 000 Split


3. BIOINSPEKT d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek
Ovlašteno temeljem Rješenja o ovlašćivanju Ministarstva poljoprivrede od od 18. siječnja 2022. (KLASA: UP/I-310-26/21-01/2, URBROJ: 525-14/0882-22-4) do 13. prosinca 2026. godine