Obavijest - Uplate naknade za korištenje OKFŠ-a

Obavještavamo obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) da se na obvezu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine primjenjuju odredbe Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) kojim je propisano da su obveznici pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Naknada se plaća u visini od 0,0265 % od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka tromjesečno, u roku od osam dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Obrazac se predaje do 30. travnja 2020. godine na adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb ili putem adrese e-pošte okfs@mps.hr

Obveznici kojima je poslovna godina različita od kalendarske dostavljaju obračun naknade četiri mjeseca nakon zadnjeg dana poslovne godine. 

Sredstva naknade OKFŠ se uplaćuju na:

Žiro račun Državnog proračuna: HR1210010051863000160.

Model: HR68
Poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)

Uplate iz inozemstva:
SWIFT CODE NBHRHR2X
IBAN 1210 0100 51863 00016 0
Model: HR68
Poziv na broj: 5126-OIB-1079 (1079 označava registarski broj korisnika proračuna)

Napomena: Ako kod inozemne uplate nema polje za unos gore navedenih podataka, potrebno je u opis plaćanja navesti ''5126-OIB''

Adresa:
p.p. 900
Ministarstvo poljoprivrede
OKFŠ
10001 Zagreb


Adresa e-pošte: okfs@mps.hr

Obrazac za obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2019. godinu možete preuzeti ovdje